skip to Main Content
+90 (228) 212 44 58 bilecik@bileciksmmmo.org.tr
VUK.509 Sayılı E-Uygulamalar Tebliği

VUK.509 Sayılı E-Uygulamalar Tebliği

1- 2018 ve 2019 yıllarında Satış hasılatı 5.000.000 TL’yi gecenler 01.07.2020 tarihinden itibaren, 2020 yılı ve müteakip hesap dönemlerinde geçenler ise ilgili yılı takip eden yılın 7.ayından itibaren e-fatura kullanmak zorundadırlar.

2- e-Fatura mükellefleri 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Faturaya geçmek zorundadırlar.

3- 01.01.2020 tarihinden itibaren 30.000 TL üstündeki bütün faturaları (Vergi mükellefleri arasında 5.000 TL) e-Arşiv fatura olarak düzenlemek zorundadır.

4- 01.02.2020 ‘den önce mükellef olan Serbest Meslek Erbapları 01.06.2020 ‘den itibaren, bu tarihten sonra işe başlayanlar ise işe başladıkları ayı izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren e-serbest meslek makbuzu düzenleyeceklerdir.

5- Bazı sektörlerde e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-bilet zorunla hale gelmektedir.

19/10/2019 Tarih ve 509 Sayılı VUK E-Uygulamalar Tebliği

[pdf id=636]
Back To Top