skip to Main Content
+90 (228) 212 44 58 bilecik@bileciksmmmo.org.tr
ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI HAKKINDA

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI HAKKINDA

Başvuru işveren veya kendi nam ve hesabına çalışacak yabancı tarafından e-Devlet kapısı üzerinden online olarak yapılacaktır. İşveren adına e-bildirge kullanıcısı bu işlemleri yapmaya yetkilidir. İşveren ilk kayıt işleminden sonra sistem üzerinden yetki verilecek diğer kullanıcılarda bu işlemleri yapabilecektir. Sistem web adresi https://ecalismaizni.ailevecalisma.gov.tr/#/eizin şeklindedir.

Kullanıcılar sayfaya giriş yaparken kullanacakları ‘e-Devlet Şifresi’ veya ‘Elektronik İmza’ butonunu seçerek ‘e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi’ sayfasına yönlendirilir.

‘e-Devlet Şifresi’ veya ‘Elektronik İmza’ kullanılarak ‘e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi’ üzerinden sisteme giriş yapılır.

Çalışma İzni Başvurusu İşveren Kaydının Yapılması – 1 Bilgi Giriş Ekran Görüntüsü…

– İşyeri türü seçilir ve SGK tescil numarası girilerek işyeri sorgulaması yapılır.
– Telefon ve E-posta hariç tüm bilgiler SGK sistemi üzerinden çekilir.
İşveren Kaydının Yapılması – 2 Doğrulama ekranını görmek için tıklayınız…

Gelen Ekranda Sadece Geçici Koruma Sağlanan Suriye (GKSS) uyruklu yabancılar için çalışma izni başvurusu yapılacak ise, bu durumu ifade etmek üzere ok işareti ile gösterilen seçim yapılarak işyeri kaydı oluşturulur.

* Kullanıcıların e-posta adreslerini doğrulamaları gerekmektedir.
İşveren Kaydının Yapılması – 3  Belge yükleme ekranını görmek için tıklayınız..

Sadece GKSS uyruklu yabancılar için çalışma izni başvurusu yapılacağı beyan edilmiş ise; belge yüklemek isteğe bağlıdır.

İşyerine ait belgeler yüklenerek veya yüklenmeden ‘Kaydet’e basılarak işyeri kaydı tamamlanır. Sisteme belge yüklenmek istenirse, bu belge pdf formatında olmalıdır.
İşveren Kaydının Yapılması – 4 E-imza ile onay  1 . Adım ekran görüntüsü..
Kaydet’e basıldığında açılan pencerede; – İşlem kodunu kopyalayınız, – E-imza uygulaması için 1 numaralı kırmızı alana tıklayınız. – Java uygulamasına geçmek için açılan ekranda 2 numaralı kırmızı alana tıklayınız.
İşveren Kaydının Yapılması – 5 E-imza ile onay  2. Adım Ekran görüntüsü..

İşlem kodunu gerekli alana girerek/yapıştırarak «Devam» butonuna basınız.

«Sertifika seçme» alanına tıklayarak ilgili eimza sertifikasını seçip pin kodunuzu giriniz ve «imzala» ya basınız.

Bu işlemlerin sonucunda İşveren Kaydı başarılı şekilde oluşturulmuş olacaktır.
Çalışma izni Başvuru İşlemleri – 1. adım İşveren Seçimi ekran görüntüsü..
Çalışma izni başvuruları işverenlikler tarafından yapılır. Kullanıcı daha önce kayıt işlemi yapılmış olan işverenliği seçer. Bir kullanıcı birden fazla işveren adına işlem yapabileceğinden seçimin doğru olduğundan emin olunmalıdır.
Çalışma izni Başvuru İşlemleri – 2. adım Başvuru türü Ekran Görüntüsü…
İşveren seçimi yapıldığında, Yapılacak başvuru türünün seçileceği ekran otomatik olarak açılır. Buradan; «Geçici Koruma Başvurusu» seçeneği işaretlenmelidir.
Çalışma İzni Başvuru İşlemleri – 3. adım  Yabancı kişi Bilgisi Ekran Görüntüsü.

Yabancının 99 ile başlayan kimlik numarası ilgili alana girilir ve «Bilgileri Getir» butonuna tıklanılır.

Bu işlem ile yapılan sorgulama sonucu
– Yabancının adı,
– Soyadı,
– Anne adı,
– Baba adı,
– Doğum tarihi,
– Uyruğu,
– Medeni hali,
– Cinsiyet bilgileri,
* NVİ kaydından otomatik olarak getirilir. Elle giriş yapılamaz.
Çalışma İzni Başvuru İşlemleri – 4. adım  Yabancı İletişim Bilgisi Giriş Ekran Görüntüsü..

Yabancının İkamet adresi sorgulanılır (1). Veri bulunmadığı durumlarda alanın boş kalması işlemlere engel değildir.
Telefon ve e-posta bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir.

İkamet tezkeresi sorgulanılır. (2)
Bu işlem ile yapılan sorgulama sonucu Göç İdaresi kaydından otomatik olarak getirilir.

Elle giriş yapılamaz.
Çalışma izni Başvuru İşlemleri – 5. adım  Çalışacak İşyeri Adres Giriş Ekran Görüntüsü..
Yabancının çalışacağı işyeri adresini «Ulusal Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi» (UADNKS) üzerinden seçmek için; görselde bulunan butona tıklanarak adres seçiminin yapılacağı pencere açılır.
Çalışma İzni Başvuru İşlemleri – 6. adım  Çalışılacak İşyeri Adres Giriş Ekran Görüntüsü…

Açılan pencerede; İl seçiminden, iç kapı numarası seçimine kadar tüm alanlar sırayla seçilmelidir.
Kaydet butonu tıklandığında adres bilgisi (UADNKS) üzerinden sisteme alınmış olacaktır

Adres bilgileri eksiksiz olarak kaydedildiğinde; Genel Bilgiler sekmesine geçilebilir.

İstenilen verilerin tamamı girildiği zaman sekme başlıklarında yeşil bir tik işareti çıkacaktır.
Çalışma İzni Başvuru İşlemleri – 7. adım Genel Bilgilerin Giriş Ekran Görüntüsü…

Genel Bilgiler sekmesinde açılır pencereler üzerinden;
Eğitim Durumu, Geldiği şehir, Meslek ve Türkiye’de bulunma süresi bilgileri girilir ve Görev Bilgileri sekmesine geçilir.
Bilgilerin tamamı girildiğinde sekme başlığında yeşil bir tik işareti çıkacaktır

Çalışma izni Başvuru İşlemleri – 8. adım  Görev Bilgilerinin Giriş Ekran Görüntüsü…

Görev Bilgileri sekmesinde açılır pencereler üzerinden; ilgili alanlara dair bilgiler girilir.
Görev açıklaması, ücret ve gerekçe alanları uygun şekilde doldurulur.
Bilgilerin tamamı girildiğinde sekme başlığında yeşil bir tik işareti çıkacaktır.

Aylık ücret brüt asgari ücretten az olmamalıdır. (2019 Yılı için2.558,40 TL)
Çalışma İzni Başvuru İşlemleri – 9. adım  Belge Yükleme Ekran Görüntüsü…

Sadece GKSS yabancılar için çalışma izni başvurusu yapılacağı beyan edilmiş ise; belge yüklemek isteğe bağlıdır

İş sözleşmesi yüklenerek veya yüklenmeden işlem tamamlanabilir.
Eğer iş sözleşmesi yüklenmek istenirse belge pdf formatında olmalıdır.
Çalışma İzni Başvuru İşlemleri – 10. adım  Fotoğraf Yükleme Ekran Görüntüsü…

Sisteme, Yabancıya ait son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf yüklenmelidir.
Yüklenecek fotoğrafın formatı, jpg, png ya da gif olabilecektir.
Fotoğraf görselde örneği bulunduğu üzere;
(1) bilgisayardan seçilmeli, (2) uygun şekilde boyutlandırılmalı ve (3) onaylanmalıdır.

Fotoğraf; Çalışma İzninin onaylanması halinde  Kimlik Kartına basılacaktır.
Talep edildiği şekilde yüklenmemesi halinde, başvurunun incelenme sürecini uzatabilecek veya olumsuz sonuçlanmasına sebep olabilecektir.
Çalışma İzni Başvurusunun Tamamlanması  Onay Ekranı Görüntüsü…

Bilgilerin tamamı girildiğinde, sekme başlıkları yanında yeşil birer tik işareti çıkacaktır. Görselde bulunan yeşil fontlu bilgiler dikkate
alınarak işlemlere devam edilmelidir. Bu aşamada «E-imza ile Tamamla» butonu kullanılarak başvuru tamamlanabilecektir.
Çalışma İzni Başvurusu Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar!
• SGK’da kayıtlı işveren adresiyle, GKSS’nin çalıştığı adres aynı olmalıdır. (GKSS hangi iş yeri adresinde çalışacaksa, o adrese ait SGK Tescil Numarasıyla başvuru yapılmalıdır.)
• İşveren kaydı, yabancının çalışacağı adrese ait SGK işyeri tescil numarası üzerinden “Yeni İşyeri” alanı seçilerek oluşturulmalıdır.
• İşveren kaydının SGK işyeri tescil numarası üzerinden yapıldığı hallerde, Ulusal Adres Veri Tabanından seçilen yabancının çalışacağı adres ile SGK işyeri sicil numarasıyla yapılan sorgulamadan gelen adresin aynı olması gerekmektedir.
• SGK işyeri tescil numarasından gelen adresin güncel olmaması halinde bu adresin SGK’dan güncellemesi gerekmektedir.
• Kendi nam ve hesabına çalışacak yabancıların işyeri SGK tescil numaralarının bulunmaması halinde ise; işyeri kaydının, “Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Yabancılar” alanından, yabancının 99 la başlayan kimlik numarası ile oluşturulması ve yabancının işyeri adresinin manuel olarak girilmesi gerekmektedir.

 

Back To Top