skip to Main Content
+90 (228) 212 44 58 bilecik@bileciksmmmo.org.tr
“Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” Ile “Veraset Ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü”

“Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” ile “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü”

Veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak malların bir şahıstan diğer şahsa intikalinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ne zaman ve nasıl verileceğine ilişkin açıklamaların yer aldığı “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” ile “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.
Söz konusu Rehber ve Broşür’de;

  • Veraset ve intikal vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olay,
  • Veraset ve intikal vergisinde muafiyetler ve istisnalar,
  • Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar,
  • Veraset ve intikal vergisinin beyanı, beyannamenin verilme şekilleri ve zamanı,
  • Beyannameye eklenecek belgeler,
  • Veraset ve intikal vergisi matrahının tespitinde indirilebilecek borç ve giderler,
  • Verginin oranı, ödeme yeri ve zamanı,
  • Diğer vergisel yükümlülükler,

gibi konularda genel bilgilere yer verilmiştir.
“Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi”ne ulaşmak için tıklayınız…>>>

“Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü”ne ulaşmak için tıklayınız…>>>

Back To Top