skip to Main Content
+90 (228) 212 44 58 bilecik@bileciksmmmo.org.tr
2019 3. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI

2019 3. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2019 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 16,97 (yüzde onaltı virgül doksan yedi) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Back To Top