skip to Main Content
+90 (228) 212 44 58 bilecik@bileciksmmmo.org.tr
Vergi Haftası

Vergi Haftası

“Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak
ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla Vergi Haftası kutlanmaktadır.
Vergi bilinci yüksek olan toplumlarda ekonomik ve kültürel gelişimler de
yüksektir. Kamusal
harcamaları karşılamanın tek yolu vergilerdir. Kamusal
hizmetlerin nitelik ve kalitesinin artması, vergiye karşı direnci azaltacak en
önemli unsurdur. Adil bir vergi sistemi ve toplanan vergilerin vatandaşa hizmet
olarak dönmesi, vergi bilincinin artmasının temel zeminini oluşturmaktadır.
Vergi gelirlerimizi artırmak, adil ve etkin bir vergi sistemi için birlikte hareket
etmek, vergisel hedeflere ulaşmada ülkemizi başarıya götürecek temel yoldur.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler, mali
idaremizin en büyük destekçisidir. TÜRMOB camiası şimdiye kadar olduğu
gibi yarınlarda da mali idaremizle işbirliği içinde çalışmaya ve vergi
sistemimizin işlemesine destek olmaya devam edecektir.
Başta Hazine ve Maliye Bakanı, Gelir İdaresi Baş
kanı, bürokratları ve Hazine
ve Maliye Bakanlığı çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Vergi
Haftası’nı kutlarım”
Back To Top