skip to Main Content
+90 (228) 212 44 58 bilecik@bileciksmmmo.org.tr
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Ile İlgili Önemli Duyuru

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile İlgili Önemli Duyuru

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile İlgili
Ö
nemli Duyuru

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açıldığından yeni dönem için MUH ve MUHGVK281 kodlu beyannameler uygulamadan kaldırılmıştır.

Ocak/2020 döneminden itibaren vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında beyanda bulunacak olan mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programının yeni versiyonunda yer alan aşağıdaki beyannameleri kullanmaları gerekmektedir:

  • 1003A Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK
  • 1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK2
  • 281 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında merkezden tek beyanname veren bankalar için MUHGVKSGK

 

02.02.2020

Back To Top