skip to Main Content
+90 (228) 212 44 58 bilecik@bileciksmmmo.org.tr
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

MUPHB 1 1003A Beyanname Düzenleme Kılavuzu
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi düzenlemek için gerekli bilgilerin yer aldığı kılavuzdur…>>>

MUPHB 2 1003B Beyanname Düzenleme Kılavuzu
VUK-122/2020-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında, ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerine ilişkin bilgiler ile sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını ayrı bir beyanname ile göndermek isteyenler için hazırlanan kılavuzdur…>>>

MUPHB 3 Mükellefiyet Açtırma
Gelir stopaj mükellefiyeti bulunmayanların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek amacıyla yeni açtıracağı mükellefiyet için düzenlenen kılavuzdur…>>>

MUPHB 4 Dönem Değişikliği Bildirimi
Gelir stopaj mükellefiyetinde üç aylık dönemden aylık mükellefiyete geçmek isteyenler için kılavuzdur…>>>

Back To Top