skip to Main Content
+90 (228) 212 44 58 bilecik@bileciksmmmo.org.tr
2021 ŞUBAT AYI VERGİ TAKVİMİ

2021 ŞUBAT AYI VERGİ TAKVİMİ

VERGİ TAKVİMİ

 • 09.02.2021 Salı – 16-31 Ocak 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
 • 10.02.2021 Çarşamba – 6-31 Ocak 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemes
 • 15.02.2021 Pazartesi – Ocak 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemes
 • 15.02.2021 Pazartesi – Ocak 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 15.02.2021 Pazartesi – Ocak 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
 • 15.02.2021 Pazartesi – Ocak 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 15.02.2021 Pazartesi – Ocak 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemes
 • 15.02.2021 Pazartesi – Ocak 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
 • 15.02.2021 Pazartesi – Ocak 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemes
 • 17.02.2021 Çarşamba – 2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 17.02.2021 Çarşamba – 2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 22.02.2021 Pazartesi – Ocak 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 22.02.2021 Pazartesi – Ocak 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemes
 • 22.02.2021 Pazartesi – Ocak 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence VeVergisinin Ödemes
 • 22.02.2021 Pazartesi – Ocak 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemes
 • 22.02.2021 Pazartesi – Ocak 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 22.02.2021 Pazartesi – 2021 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı24
 • 24.02.2021 Çarşamba – 1-15 Şubat 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemes
 • 25.02.2021 Perşembe – 1-15 Şubat 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 26.02.2021 Cuma – Ocak 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
 • 26.02.2021 Cuma – Ocak 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile BeBeyanı ve Ödemes
 • 26.02.2021 Cumai – Ocak 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemes
 • 26.02.2021 Cuma – 2019 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
Back To Top