skip to Main Content
+90 (228) 212 44 58 bilecik@bileciksmmmo.org.tr

DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURULARI
7194 Sayılı Kanun Güncellemeleri

 

  • 7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesine, 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına ve 68 inci maddesinin birinci fıkrasına ilave hükümler eklenmiştir. Söz konusu düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilecek kayıt işlemlerine yönelik kullanıcıları yönlendirecek bilgilendirme metinleri Sisteme dâhil edilerek kullanıma açılmıştır. 11.01.2020
  • 7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine ilave hüküm eklenmiştir. Söz konusu düzenleme kapsamında Serbest Meslek Kazanç Defterinde yer alan “Amortisman Gider (GVK 68/4)” türlerine “Binek İkinci El Araç”, “Binek Sıfır Araç (KDV- ÖTV Dâhil)” ve “Binek Sıfır Araç (KDV- ÖTV Hariç)” gider alt türleri eklenmiş ve kullanıma açılmıştır. 11.01.2020
  • 7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendine ilave hüküm eklenmiştir. Söz konusu düzenleme kapsamında İşletme Defterinde yer alan “Amortisman Gider (GVK 40/7)” türlerine “Binek İkinci El Araç”, “Binek Sıfır Araç (KDV- ÖTV Dâhil)” ve “Binek Sıfır Araç (KDV- ÖTV Hariç)” gider alt türleri eklenmiş ve kullanıma açılmıştır. 11.01.2020
  • Gelir ve gider belgelerinin sicil bilgilerinde yer alan “Faaliyet Kodu” bilgilerini içerecek şekilde kayıt altına alınmasıyla amacıyla geliştirilen “Faaliyet Kodu” seçeneği gelir- gider kalemleri ve raporlama bölümlerine eklenmiş ve kullanıma açılmıştır. Özel entegratörlere yönelik “Faaliyet Kodu” parametreleri Defter-Beyan Sistemi Servis Kullanım Kılavuzu’nda yayımlanmıştır. 11.01.2020

Kaynak: https://www.defterbeyan.gov.tr/tr/duyurular

Back To Top