skip to Main Content
+90 (228) 212 44 58 bilecik@bileciksmmmo.org.tr

Defter Beyan Sisteminde Güncellemeler

 

  • 7104 Sayılı Kanun’un 15’inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında; taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamı gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Söz konusu düzenleme kapsamına ilişkin geliştirme aşağıda belirtilen kayıt doğrultusunda kullanıma açılmıştır. Satış Türü: Normal Satış, Gelir Kayıt Türü: Diğer Hasılat, Gelir Kayıt Alt Türü: Ticari Plaka Satış. 17.12.2019
  • 01.01.2020 tarihinden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; 01.01.2020 tarihinden itibaren; basvuru.defterbeyan.gov.tr adresinden başvuru yapmaları ve Sisteme portal.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak karşılama ekranına onay vermeleri gerekmektedir. 17.12.2019
Back To Top